Info

Dynamische websites wordt in academiejaar 2013-2014 elke week gegeven in twee delen:

 • Een theorieles
 • Een labo

Mocht je buiten deze contactmomenten nog vragen hebben, kun je mailen naar Dynweb

Lees alle afspraken over dit vak in de studiewijzer.


Week 13


Week 12


Week 11

 • Presentatie: auth.pdf
 • Code: in svn dynweb2013examples/svn/theorie11/
 • Project:
  • check de code uit dynweb2013examples/svn/theorie11/ uit (of doe een update)
  • Bekijk wat er gewijzigd is, maar kopiĆ«er zeker de system-map naar je project.
  • Maak de login voor je project en zorg dat de nodige pagina's afgeschermd worden.
  • Je hebt nu alle nodige onderdelen om je project af te werken.

Week 10

 • Presentatie: input.pdf
 • Code: in svn dynweb2013examples/svn/theorie10/
 • Project:
  • check de code uit dynweb2013examples/svn/theorie10/ uit (of doe een update)
  • kopieer het bestand index.php en de inhoud van de folder 2stepdesign/2stepdesign_stap03/system naar de system folder van jouw project (overschrijf de vorige versie)
  • Maak een CRUD omgeving, begin met read, dan create, dan update en dan delete voor player.
   • read: oplijsten van alle players
   • create: om een nieuwe player aan te maken
   • update: om een bestaande player aan te passen
   • delete: om een player te verwijderen (delete heeft geen view nodig, is een redirect naar read)

Week 9

 • Presentatie: 2stepdesign.pdf
 • Online voorbeeld: 2 step design voorbeeld
 • Project:
  • check de code uit dynweb2013examples/svn/theorie09/ uit (of doe een update)
  • kopieer het bestand index.php en de inhoud van de folder 2stepdesign/2stepdesign_stap03/system naar de system folder van jouw project (overschrijf de vorige versie)
  • Refactor de rest van je project (je application folder) zodat je geen dubbele code in je views hebt en werk volgens het 2 step design patroon
   • begin met player_overview
  • Maak een eerste CRUD omgeving, begin met read, dan create, dan update en dan delete. (Eigenlijk heb je maar 2 views nodig hiervoor)
   • read: oplijsten van alle categorieen
   • create: om een nieuwe category aan te maken
   • update: om een bestaande category aan te passen (deze view is eigenlijk identiek aan die van create, alleen worden hier de velden al ingevuld)
   • delete: om een categorie te verwijderen (delete heeft geen view nodig, is een redirect naar read)

Week 8

 • Presentatie: frontcontroller.pdf
 • Online voorbeeld: frontcontroller voorbeeld
 • Project:
  • maak de ddl voor je quiz via de url http://dynweb.webontwerp.khleuven.be/home/project
  • voer deze ddl uit op de databank van jouw reeks (2TX31, 2TX32, 2TX33, 2TX34, 2TX35 of 2TX36)
  • check de code uit dynweb2013examples/svn/theorie08/ uit (of doe een update)
  • kopieer de inhoud van de folder frontcontroller_uitbreiding_refactoring/system naar de system folder van jouw project (overschrijf de vorige versie)
  • schrijf de code om het overzicht van de spelers te kunnen tonen (url: <jouwid>.webontwerp.khleuven.be/project/player/index)
   • zorg in de folder application/view/player voor een pagina player_overview.php
   • zorg in de folder application/model voor een klasse Player en een klasse PlayerMapper met een methode getAll() om alle gebruikers op te halen uit de databank.
   • zorg in de folder application/controller voor een klasse PlayerController met een methode index() om te navigeren naar de overzichtpagina.
  • schrijf de code om:
   • de detailgegevens van 1 speler te kunnen tonen (url: <jouwid>.webontwerp.khleuven.be/project/player/detail/<id>)
   • het overzicht van de vragen te kunnen tonen (url: <jouwid>.webontwerp.khleuven.be/project/question/index)
   • de detailgegevens van 1 vraag te kunnen tonen (url: <jouwid>.webontwerp.khleuven.be/project/question/detail/<id>)

Week 7

 • Presentatie: frontcontroller.pdf
 • Cursus: 10-designpatterns.pdf
 • Project:
  • Bewaar nieuwe spelers in de databank
  • Zorg ervoor dat de url <projectnaam>/player/overview de gebruiker naar het overzicht van de spelers brengt. Werk hiervoor volgens het voorbeeld in svn dynweb2013examples/theorie07/frontcontroller_stap03.
  • Voeg het nodige toe opdat de url <projectnaam>/player/detail/<id> de gebruiker de details van de speler met dit id toont.

Herfstvakantie

 • Project:
  • Maak je registratie, login en loguit functionaliteit van het project af op basis van het voorbeeld in svn dynweb2013examples/theorie05/03classes
  • Stuur de link waar we je werkend project in je webontwerp folder kunnen vinden door naar Dynweb en dit ten laatste op zondag 3 november 2013 om 23.59
 • Oefeningen:
  • Maak de onderstaande oefeningen om je eerste stappen te zetten in het connecteren met de DB
  • De code van deze voorbeelden kan je vinden in svn dynweb2013examples/theorie06/exercises

Week 6


Week 5

 • Presentatie: oo.pdf
 • Cursus: 08-objectoriented.pdf
 • Labo:
  • (M)VC patroon: bestudeer uit de svn dynweb2013examples de codevoorbeelden 02functions en 03classes
  • Refactor je registratie en je login/logout van het project volgens het (M)VC patroon (naar het voorbeeld 03classes).

Week 4


Week 3


Week 2


Week 1